Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

kamiilaa
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaarrependimento arrependimento
kamiilaa
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaimportant important

July 06 2015

kamiilaa
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty

July 05 2015

kamiilaa
9004 9cc7
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa viasatyra satyra
kamiilaa

July 01 2015

kamiilaa
Może niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby wyleczyć nas z innych ludzi.
— chyba tak!
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
kamiilaa
2871 5a22 500

June 09 2015

kamiilaa
- mogłabyś mieć każdego
- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć

June 04 2015

kamiilaa
Niemożliwe to nie fakt. To przekonanie.
— Muhammad Ali
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
kamiilaa
3750 1e00 500
małpa . skała
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viacytaty cytaty

May 22 2015

kamiilaa
Życie to coś więcej niż kult nauki przetrwania.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
kamiilaa
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi viacytaty cytaty
kamiilaa
Nie ma takiego miejsca, gdzie nie moglibyśmy pójść
— Chcę Ci dać
kamiilaa
kamiilaa
Najpierw my otwieramy wino, potem wino otwiera nas.
— internetowe
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
kamiilaa
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”

May 21 2015

kamiilaa
3520 295d 500
Reposted byrusty-favs rusty-favs

May 20 2015

kamiilaa
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...